Peaty's Holeshot CO2 Cartridge 5-Pk Road & Gravel (16g)

Peaty's Holeshot CO2 Cartridge 5-Pk

Road & Gravel (16g)

Varenr:PPR-CO2-REF-RAG-125060541583924
Veil. pris299,00
BeskrivelseSupport
Beskrivelse

Peaty's Holeshot CO2 Cartridge Refill Pack


Inneholder:
- 5 x gjengede CO2-patroner pr pakke


Les instruksjonene før bruk:
- Sørg for at CO2-patronen er helt tømt etter bruk ved å presse hodet på munnstykket gjentatte ganger mot et hardt underlag som tåler lave temperaturer.
- Bruk alltid den medfølgende silikonhylsen for å beskytte hendene mot kulde under fylling.
- Oppbevar alltid CO2-patronene og munnstykket fraskilt for å unngå utiltenkte luftutslipp.


Advarsel:
1) Bruk aldri CO2-patroner større enn 25g
2) Dersom du må bruke mer enn én CO2-patron for å fylle dekket, vent alltid minst 30 sekunder før en ny patron benyttes.
3) Sørg for at CO2-patronen er skrudd riktig i gjengene på munnstykket. Sitter ikke patronen skikkelig, vil du kunnne oppleve at luften ikke fylles i dekket samtidig som skader kan oppstå.
4) Sjekk at patronen er punktert før bruk ved å presse munnstykket mot et hardt underlag som tåler sterk kulde og kontroller at en fri strøm av gass kommer ut.
5) Ikke fjern patronen fra munnstykket før patronen er helt tømt.
6) Sjekk at patronen er tømt ved å presse munnstykket gjenntatte ganger mot et hardt underlag som tåler sterk kulde.
7) Ikke pek munnstykket og patronen mot deg selv eller andre under bruk.
8) Ikke bruk produktet dersom skader oppstår på munnstykke eller patron.
9) CO2-patronen må aldri eksponeres for sterk varme og skal aldri oppbevares i temperaturer over 49C eller i et lukket kjøretøy.
10) Bruk hansker for å unngå frostskader.
11) Munnstykket og patronen kan bli svært kaldt under bruk. Ikke skru ut patronen før den har blitt så varm at den kan berøres.
12) Oppbevares utilgjengelig for barn.

Support